ESKILSTUNA

Flyktingar ska få betalt för svenskstudier

Flyktingar i Eskilstuna kan i framtiden få en viss ersättning av kommunen om de deltagit i utbildningen Svenska för invandrare, SFI, och klarat minst godkänt inom 12 månader efter att de kom hit.

Kommunen planerar att ansöka om att få vara en av 15 försökskommuner som ska införa SIF-bonus. Det är staten som vill införa en prestationsbaserad stimulansersättning för att få fler att klara utbildningen och snabbare komma ut på arbetsmarknaden. Bakgrunden är bristerna i SFI-undervisningen vilket har gjort att det dröjer för länge innan flyktingar kommer ut på arbetsmarknaden.