Karlskrona

Marinbaschefen slutar

Marinbaschef Ola Truedsson kommer i höst att lämna sitt jobb och istället bli chef för Amfibieregementet i Berga.

Ny chef för marinbasen väntas bli kommendör Jan Törnkvist som idag är chef för 4:e sjöstridsflottiljen.

Törnkvist väntas ta över Marinbasen 1 oktober.