STRÄNGNÄS

Strängnäs kan få närvårdscentrum

Strängnäs kan få ett eget närvårdscentrum. Detta i stället för den nya vårdcentral som är planerad sedan länge.

Tanken är att vissa delar av sjukhusvården som strängnäsborna i dag måste åka till Mälarsjukhuset för att få, till exempel rehabilitering, skulle finnas på centrumet.

Anledningen till att landstinget tänker om är rädslan för att privata vårdföretag skulle konkurrera ut en ytterligare vårdcentral i Strängnäs.

Beslut om närvårdscentrumet tas senast till hösten enligt det socialdemokratiska landstingsrådet Åsa Kullgren. Var närvårdscentrumet ska ligga eller hur mycket pengar det kommer att kosta är ännu inte klart.