ESKILSTUNA

Föräldrar får inte besked om fritids

Många föräldrar i Eskilstuna upplever att de får bristande information om barnens situation på fritids och innehållet i verksamheten och många upplever att de inte kan påverka fritids så mycket.

Det är en av många slutsatser i en kvalitetsredovisning som kommunen har sammanställt för förra året. Kommunen menar att fritidshemmen i Eskilstuna bland annat måste få bättre möjligheter att utforma en verksamhet som kompletterar skolan och ger barnen en meningsfull fritid och mer stöd i utvecklingen.