Politik

"Jag är inte tillräckligt insatt"

Vart femte år är det val till Europaparlamentet och den 7 juni är det dags igen. Men långt ifrån alla tänker rösta.

– Jag tror inte att jag kommer att rösta, jag är för dåligt insatt, säger en kvinna som SR Väst pratar med ute på stan i Uddevalla.

Alla länder som är medlemmar i EU får utse ett visst antal ledamöter. Sverige ska vid valet utse 18 ledamöter.

Men många tycker att de vet för lite för att kunna rösta. Det bekräftas också av den undersökning som SR Väst har gjort. Där framgår att sex kommuner i vårt område har valt att inte avsätta några pengar alls på information om Europaparlamentsvalet.

Två av dessa kommuner hade också lägst valdeltagande vid valet 2004. Allra lägst var det i Strömstad, där endast 28 procent av invånarna röstade.

– Om jag röstar eller inte beror på hur mycket information om valet jag får, säger en kvinna.

Men för många är det självklart att rösta.

– Det är en skyldighet som medborgare att rösta.

– Om man vill göra sin röst hörd är det viktigt att rösta.

Läs också: