Saabs framtid

Nedläggning kan kosta 7 500 jobb

Om Saab skulle läggas ner innebär inte bara att de 4 000 anställda där blir utan jobb. Ytterligare mellan 2 200 och 3 500 jobb försvinner.

För varje 1 000-tal jobb i fordonsindustrin som försvinner, kommer indirekt ytterligare 1 600 jobb att förloras.

Tillväxtverket (tidigare Nutek) har låtit konsultföretaget WSP analysera vad som sker inom fordonsindustrin i dag och vilka effekter krisen kan komma att få.

I kalkylen utgår man från att alla som förlorar jobbet blir arbetslösa på helårsbasis. Arbetslöshetsersättningen antas vara 242 000 kronor per person och år. Snittlönen uppskattas till cirka 320 000 kronor.

Det ger ett inkomstbortfall för de som blir arbetslösa med 524 miljoner kronor respektive 611 miljoner kronor. Som konsekvens av det minskar inkomstskatten med 178 respektive 208 miljoner kronor.

Den disponibla inkomsten i Västra Götaland sjunker, vilket medför att hushållens privata konsumtion minskar. Det får i sin tur återverkningar på handel och tjänster i regionen.

Slutsatsen är att minskad produktion i fordonsindustrin ger större spridningseffekter på sysselsättningen jämfört med andra branscher.

För varje 1 000-tal jobb i fordonsindustrin som försvinner, kommer indirekt ytterligare 1 600 jobb att förloras.

TT