Västervik

Volleybollar går åt på anstalten

På kriminalvårdsanstalten i Västervik går volleybollarna åt som smör i solsken. 450 nya bollar måste nybeställas genast.

Anstalten skriver nu till den centrala myndigheten att den inte kan vänta på Kriminalvårdens centrala upphandling av fritidsartiklar, utan måste genast köpa in 450 bollar till Västerviksanstalten.

Det är nämligen en strykande åtgång på bollarna i Västervik eftersom de går sönder när de studsar mot den vassa tråd som sitter på fängelsemurarna för att förhindra rymningar, hävdar anstalten.

Lennart Ackling
lennart.ackling@sr.se