Västernorrland

Piratpartiet lockar få tjejer

Över tusen personer i Västernorrland är medlemmar i Piratpartiet enligt partiets egna uppgifter.

Medlemssiffror som mer än fyrdubblades i samband med domen mot fildelningssajten Pirate Bay för en knapp månad sedan. Men bara en åttondel av medlemmarna är tjejer.

– Det är väldigt synd, vi gör allt vad vi kan för att få in tjejer för det här berör dem precis som det berör killar. Det är en hel vetenskap att ta reda på vad det beror på att så få går med, säger Daniel Nyström, piratpartiets kontaktperson för Västernorrland.

Men trots att det är en så liten del tjejer av de dryga 44 000 personer i landet som är medlemmar i partiet, har de en hyfsat jämn könsfördelning i sin riksstyrelse där fyra av tio är tjejer. Likaså på listan med kandidater till EU är åtta av tjugo kandidater tjejer.

– Vi jobbar aktivt hela tiden med att få in fler tjejer för det är ju ett problem. Det senaste nu är det nystartade kvinnonätverket Nätstrumporna som förhoppningsvis kommer att locka fler tjejer in i organisationen, säger Daniel Nyström.

På väg mot EU
Piratpartiet kandiderar till EU-parlamentet och enligt flera olika opinionsundersökningar har de nu tillräckligt med stöd för att ta sig till Bryssel.

Men här i länet är egentligen bara dryga fem promille av länets väljare medlemmar i dagsläget. För ett EU-mandat krävs fem procent av rösterna. Å andra sidan är det sällan väljare nödvändigtvis är medlemmar i ett parti. Skärskådar man siffrorna ytterligare är det en stor del av medlemmarna som är unga, medianåldern är 25 år enligt uppgifter från partiet självt.

Piratpartiets politik kretsar enbart kring tre ämnesområden. De vill värna den personliga integriteten, släppa kulturen fri och har den hållningen att patent och privata monopol är skadliga för samhället. Det kretsar huvudsakligen kring frågor och lagar som idag finns och som reglerar tillvaron på Internet. Mycket rör sig också om kritik mot de nyare lagarna Ipred och FRA.

Men EU innebär också fler viktiga frågor än de om livet på Internet. Beslut i EU kan ha stor betydelse för miljöfrågor, jordbruk, arbetsmarknad och handelspolitik för att bara nämna några av de stora.

– Det är som sagt frågor som vi inte ens kommer att kunna beröra, utan vi fokuserar fullt på den grundläggande demokratiska politiken, säger Daniel Nyström.

Men hur ska man då veta i övrigt vad som händer med miljöpolitik, arbetsmarknad frihandel och sådant om man röstar på er?
– När man röstar på oss kan man ju vara helt säker att det som ligger högst prioriterat är frågor om privatliv och medborgarrätt, våra grundläggande kärnfrågor. Det andra kommer man att veta precis lika lite som när man röstar på andra etablerade partier om hur saker kommer att bli, säger Daniel Nyström.

Partiets grundidé är att ha en vågmästarroll och kunna förhandla med större partier och då kunna lova att man stöder andras politik i alla andra frågor om det partiet då tar på sig att rösta med Piratpartiets i deras kärnfrågor.

Var går gränsen för vilka ni samarbetar med då, är det exakt vilket parti som helst?
– Ja, alla partier som vilar på en demokratisk värdegrund, det är såklart viktigt att de har en värdegrund som hänger ihop med våra frågor och det har ju de större partierna i alla fall, säger Daniel Nyström.

Men ett av de etablerade partierna i Sverige kommer Piratpartiet inte att samarbeta med anser Daniel Nyström, och det är Sverigedemokraterna.
– De har inte det demokratiska fundament som krävs för att vi ska samarbeta med dem, det är nog ingen risk, det är inte möjligt att samarbeta med dem, säger Daniel Nyström.

Men de menar ju själva att de är ett demokratiskt parti?
– För oss är alla medborgare lika värda och det är inte så Piratpartiet uppfattar deras politik, säger Daniel Nyström.

Men annars, om man nu till exempel tycker att också kärnkraftsfrågan är viktig, hur ska man då veta om ni kommer att verka för eller emot utbyggd kärnkraft om ni väljs in i EU?
– Före 2006 trodde man ju att man kunde undvika en utvidgning av kärnkraften om man röstade på Centern och det såg man ju hur det gick. Det finns inga garantier, den enda garanti vi kan ge är att vi kommer att lägga fullt fokus på medborgarrätten och skyddat privatliv, säger Daniel Nyström.

Karin Lycke
Karin.lycke@sr.se