östersund

Öppnar guide till handikapparkeringar

Östersunds kommun öppnar en tillgänglighetsguide på sin hemsida. Guiden visar aktuell information bland annat om var man kan hitta handikapparkeringar, hissar och rullstolsramper.

Tillgänglighetsguiden har en sökfunktion som gör det möjligt att exempelvis få fram aktuell information om samtliga restauranger med handikapparkering.

Via en kartfunktion kan man sedan skriva ut och ta med sig kartan på stan. För att guiden ska hållas aktuell efterlyser kommunen nu information från företag och allmänhet om anpassningar som gjorts för att förbättra tillgängligheten.