länet

Miljödomstolen förlänger tidsfrist

Indalsälvens vattenregleringsföretag, IVF får längre tid på sig att redovisa sin inställning till två samebyars ersättningskrav för ombyggnaden av Burvattnets regleringsdamm.

Det är samebyarna Jovnevaerie och Njaarke som begärt ersättning för projektets inverkan på rennäringen.

IVF skulle ha varit färdig med redovisningen den 30 april så att ersättningsfrågan kunde avgöras, men Miljödomstolen skjuter upp deadline till den 2 oktober eftersom arbetet med dammen dragit ut på tiden.