Fler söker till högre utbildning

Ovanligt många söker sig nu till högre utbildning. Totalt har antalet sökande ökat med 14 procent, enligt statistik från Högskoleverket.

Lärarutbildningen, som tappat i antal sökande i flera år, lockar nu åter fler – antalet förstahandssökande till lärarutbildningen har ökat med 29 procent jämfört med förra hösten. Det visar Högskoleverkets analys.

Mest ökar intresset för arkitektprogrammet, med 47 procent fler sökande i år. Det kan jämföras med civilekonomprogrammen som endast fått 1 procent fler sökande jämfört med förra hösten.