värnamo

Brister i vården av 80-åring

En remiss blev liggande, informationen var för dålig, viktiga prover togs aldrig - det konstaterar Socialstyrelsen efter en granskning av vårdcentralen Väster i Värnamo.

Granskningen gäller vården av en man i 80-årsåldern, som har problem med bland annat njurar och hjärta.

Ett av misstagen var alltså att en remiss om en ultraljudsundersökning av hjärtat på mannen blev liggande. Socialstyrelsen kräver nu att vårdcentralen i Värnamo ändrar sina rutiner, så att remisser inte kan komma bort.