Lönesänkning eller ytterligare varsel

I dag röstar 600 anställda, kollektivanställda, metallare och tjänstemän, på Ferruform i Luleå om ett förslag från företaget att gå ner i arbetstid med 20 procent och få ett bruttolöneavdrag på 10 procent. Ferruform är ett dotterbolag i Scaniakoncernen och i hela Sverige berörs närmare 6 000 anställda av företagets bud. (SR Norrbotten)