Hammarö

Boende överklagar detaljplan till regeringen

Flera boende på Hammarö överklagar en detaljplan, som godkänts av Hammarö kommun, till regeringen.

Enligt de boende har inte kommunen gjort en korrekt miljökonsekvensbeskrivning av bygget. De anser också att området för bygget är det enda med öppna landskap i ett för övrigt högexploaterat område.

Länsstyrelsen i Värmland avslog de boendes överklagan och nu har ärendet skickats vidare till miljödepartementet.