Malå

Satellitbild avslöjade avverkning

Skogstyrelsen anmäler en skogsägare i Malå för att slutavverkat skog utan tillstånd. Området som avverkats är på 1,6 hektar och har upptäckts via satellitbilder.

Skogsstyrelsen anser att det är ett brott mot skogsvårdslagen och begär i sin anmälan att åklagarkammaren prövar om skogsägaren kan åtalas.