Elevers psykiska hälsa kartläggs

Alla elever i årskurs sex och nio på Gotland ska få svara på frågor om sin psykiska hälsa. Undersökningen tar upp frågor som oro, nedstämdhet, sömnbesvär, huvudvärk och mobbning.

Resultatet av undersökningen ska sen användas av kommunen för att se vilka resurser som behövs för att förbättra elevernas psykiska hälsa.

Kartläggningen ska göras i höst och vara klar till årsskiftet.

Regeringen har totalt anslagit tio miljoner till kartläggningen av alla landets elever i årskurs sex och nio.