Österlen

Unikt arkeologiskt fynd utanför Haväng

I helgen gjordes ett unikt arkeologiskt fynd utanför Haväng på Österlen. Fyndet består av en träkonstruktion och är sannolikt resterna av en fiskfångstanläggning från stenåldern. Arkeologerna tror nu att det kan finnas fler fynd på platsen.

– Vi har eventuellt hittat nätsänken och fångstarmar där man ledde in fisken till ryschor, säger Arne Sjöström, dykare och arkeolog.

Fyndet gjordes i samband med projektet Havsresan 2009, som är ett projekt där fältstudier genomförs under havsytan kring hamnen i Simrishamn.

Stubbar och stammar och mer ändå har dykarna hittat. De arbetar just nu längs sydostkusten från Sandhammaren upp till Haväng i det två veckor lång tvärvetenskapliga forskningsprojektet Havsresan som engagerar bland annat Lunds Tekniska Högskola och en mängd marinbiologer maringeologer och marinarkeologer.

I den här undervattensskogen i bottensedimenten har man gjort fynd efter mänskligt liv fynd, som nu ska dateras.