Unikt samarbete för fullmäktige

Fullmäktigeledamöter från tre kommuner träffas ikväll i ett unikt samarbete mellan Mark, Bollebygd och Härryda. Tanken är att få en gemensam syn på bland annat utbyggnaden av pendeltågstrafiken och hur vatten- och avloppfrågor ska lösas.

– Jag vågar påstå att det är jätteunikt. Jag klämmer faktiskt i och säger att det är unikt för Sverige, säger Annette Eiserman-Wikström, moderat ordförande i Härrydas kommunstyrelse.

Att kommuner samarbetar med varandra i olika kommunalförbund är inte helt ovanligt, men att drygt 130 fullmäktigeledamöter träffas i ett församlingshem i Mölnlycke för att stöta och blöta olika frågor kan nog vara precis så unikt som Annette Eiserman-Wikström påstår. Och det finns en fråga som extra viktig för det nya samarbetet - det gäller hur stationerna ska placeras längs den planerade Götalandsbanan.

– Bland annat handlar det om att gemensamt arbeta för en ny järnvägsstation i Kråketorp i Bollebygd. Det värsta som kan hända är att vi sitter och gör våra översiktsplaner och detaljplaner och att de sen står i strid med varandra för att det går en kommungräns emellan. De som bor här bryr sig inte om kommungränser, de vill bara att det ska fungera.

Det handlar inte om några beslutande möten som ska ske mellan de olika kommunfullmäktige, var och en måste fortfarande rösta igenom eventuella förslag på hemmaplan. Sen har Härryda, Bollebygd och Mark olika politiska majoriteter, men moderaten Annette Eiserman-Wikström tror inte att det kommer bli ett problem.

– Jag tro inte att det behöver vara partiskiljande. Det är viktigt att man kan samarbeta och lämnar ett arv efter oss en bra grund att stå på. Detta handlar om långsiktiga, stora frågor och vi löser dem bättre genom att arbeta ihop. Stråket mellan Göteborg och Borås är jätteviktigt.

Framöver ska fullmäktigeledamöter från de tre kommunerna träffas två gånger per termin.