Krisen bra på lång sikt

De regioner som berörs allra mest av krisen i fordonsindustrin kommer att klara sig väldigt bra på sikt. Det är slutsatsen i en ny rapport som Tillväxtverket har låtit göra.

Anders Wigren som har skrivit rapporten, säger att det till och med kan bli fler nya arbetstillfällen:

– Vi har jämfört med två andra stora kriser, varvskrisen och tekokrisen. och det visar sig att just de regionerna, västsverige och södra Sverige, är så stora att de klarar en omvandlign väldigt bra på lång sikt, säger han.

– Det växer fran nya bracher som ersätter och tom. skapar fler jobb än de som försvinner från fordonsindustrin, säger Anders Wigren.

Enligt rapporten så kan alltså den stora krisen i fordonsindustrin på längre sikt, då handlar det om 25 år eller så, ge fler jobb än om det inte blivit en kris. Detta även det skulle bli så att exempelvis SAAB går omkull.

Det beror på att den kunskap som finns kan används inom andra, mer livskraftiga, branscher, och att arbetsmarknadsregionerna är tillräckligt stora, så att kunskaperna kan tas tillvara till exempel. Men krisen får givetvis också stora negativa effekter:

– Samtidigt måste man hjälpa de individer inom transportmedelsindustrin som blir av med jobbet, säger Anders Wigren.

Enligt rapporten skulle ungefär nånstans mellan 6000 å 7500 personer, varav 4000 på SAAB, förlora jobbet om SAAB las ner. Och statligt stöd behövs främst för att stödja individer, och kanske orter som kan drabbas extra hårt, exempelvis Trollhättan om SAAB skule läggas ned, men det är viktigt att stödet inte hejdar själva strukturomvandlingen, enligt Anders Wigren.