Köping

Fortsatta protester mot byggplaner

Köpings kommmun går nu vidare med planerna på nybyggnation av 11 radhusbostäder i området Skogsborg, planer som väckt starka protester bland närboende. Idag ska kommunstyrelsen fatta beslut om den så kallade detaljplanen för området, tidigare har kommunstyrelsens arbetsutskott sagt ja.

- Jag tycker inte att det känns bra, och så vill vi ju inte ha trafiken, säger Monica Litz, en av de närboende.

Det är en gammal kraftledningsgata som går genom villaområdet vid Kraftvägen i Köping som har vållat så mycket debatt. Krafledningarna har tagits bort, och för tre år sedan lade kommunen först fram planerna på att bebygga området men det blev stora protester från grannar som vill bevara grönområdet.

Därför tog kommunen fram ett nytt förslag, i ursprungsförslagets skulle det bli sju nya villatomter, nu är förslaget istället två radhuslängor med sammanlagt 11 bostäder. Men grannarna är fortfarande inte nöjda, och ändringarna till trots tycker Monica Litz inte att kommunen lyssnat på deras synpunkter.

- Vi har ju påpekat det där med trafiken, att det kommer att bli mycket mer rundkörning och så, men det bryr de sig inte om, säger hon.

Patrik Åström
patrik.astrom@sr.se