HAVÄNG

Fiskeplats och skog hittade i havet

I helgen gjordes ett unikt arkeologiskt fynd i vattnet utanför Haväng. Dykare hittade en fiskefångsplats från stenåldern och arkeologerna tror att det kan finnas fler fynd.

- Vi har eventuellt hittat nätsänken och fångstarmar där man ledde in fisken till ryschor, säger Arne Sjöström, dykare och arkeolog.
Fyndet gjordes i samband med projektet Havsresan 2009, som är ett projekt där fältstudier genomförs under havsytan kring hamnen i Simrishamn.
Stubbar och stammar och mer ändå har dykarna hittat. De arbetar just nu längs sydostkusten från Sandhammaren upp till Haväng i det två veckor lång tvärvetenskapliga forskningsprojektet Havsresan som engagerar bland annat Lunds Tekniska Högskola och en mängd marinbiologer maringeologer och marinarkeologer.
I den här undervattensskogen i bottensedimenten har man gjort fynd efter mänskligt liv fynd, som nu ska dateras.