Oskarshamn

Kärnsäkerheten tillräcklig

Säkerheten vid de svenska kärnkraftverken var acceptabel under 2008, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten.

Fyra händelser krävde tillstånd för återstart och fem klassades som att de uppfyllde den lägsta risknivån.

14 så kallade snabbstopp inträffade , samtliga på reaktorerna Oskarshamn 1 och 2 respektive Forsmark 3 och 4. Det är fler än målsättningen

Ingen av händelserna har enligt SSM inneburit något hot mot omgivningens säkerhet.