landstinget gävleborg

Nekades slutenvård - fick svåra frysskador

Landstinget Gävleborg anmäler till Socialstyrelsen att en psykiskt sjuk man i 60-årsåldern hittats liggande utomhus med svåra förfrysningsskador kort efter att han nekats plats inom slutenvården.

Mannen hade remitterats akut till den psykiatriska kliniken men psykiatern bedömde att mannen inte var i behov av slutenvård.

Han hittades senare på kvällen utomhus av polis svårt nedkyld och förvirrad och med förfrysningsskador som troligen ger en bestående funktionsnedsättning.