Rille och räkmackan

Reporter Rickard skulle göra ett inslag om specialkunskaper och expertis och det ledde honom till Pierre Fasth, en