ESKILSTUNA

Förslag om att lägga ner Fröslundaskolan

Fröslundaskolan i Eskilstuna bör läggas ner och eleverna flyttas till skolor med fler svenskfödda elever, bland annat till de nedläggningshotade Hällberga och Hållsta skolor. Bara klass ett och två skulle bli kvar på Fröslundaskolan. Även Hammargärdets högstadium föreslås läggas ner, enligt oppositionen i Eskilstuna.

Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna anser att Fröslundaskolan idag inte fungerar tillräckligt bra, både när det gäller arbetsmiljö och resultat. Iha Frykman är oppositionsråd för moderaterna i Eskilstuna och hon säger att föräldrar i stor utsträckning väljer bort Fröslundaskolan.

– Resultaten motsvarar inte de förväntningar vi tycker att man kan ha på en kommunal skola, säger Iha Frykman.

Enligt kommuen är 70 procent av de cirka 400 eleverna på Fröslundaskolan födda i ett annat land och oppositionen tycker att det vore mycket bättre om elever med utländsk bakgrund gick tillsammans med elever med svensk bakgrund, framför allt för språkets skull.

– Eftersom integration är ett av de stora målen för Eskilstuna kommun just nu tycker vi att det här skapar bra förutsättningar för en bättre integration, säger Iha Frykman.

De bortåt 400 eleverna på Fröslundaskolan hänvisas enligt förslaget framför allt till Skogstorpsskolan och Slottsskolan. Men ett 60-tal elever skulle få Hållsta skola och Hällberga skola som så kallad hemskola.

Förvaltningens förslag, som ska beslutas om på torsdag, föreslår att Hållsta och Hällberga skolor ska läggas ner, men det tycker alltså inte oppositionen. De vill istället satsa på att eleverna på Fröslundaskolan ska få bättre möjligheter i bland annat just de skolorna.

De fem internationella klasserna, så kallade IN-klasserna, där ett 60-tal elever går som just har kommit till Sverige, flyttas enligt förslaget till skolor i Torshälla och Hällby skola.

Anledningen till att kommunen ska besluta om eventuella nedläggningar av skolor är att kommunen idag har fler lokaler och platser än vad det finns elever till, framför allt på grund av att eleverna har valt friskolor i så stor utsträckning.

Ingela Martinsgård
ingela.martinsgard@sr.se