"Moppeprojekt" ska få bort buskörning

Buskörning med mopeder är något som invånarna i Markaryd, Älmhult och Ljungby kommuner upplever som ett stort problem. Det visar den trygghetsmätning som gjorts av polisen och kommunerna. Och nu har polisen och Brottsförebyggande rådet, BRÅ, inlett ett så kallat ”moppeprojekt”.

Problemen med buskörning har lett till att BRÅ tillsammans med polisen inlett ett projekt, där alla åttondeklassare i de tre kommunerna får undervisning i trafikvett och kunskap om vilka konsekvenserna av buskörning med moped.

– Det är viktigt att de i 15-årsåldern får veta vilka regler som gäller och vad som händer om man inte följer reglerna, säger Mats Stridh på polismyndigheten i Kronobergs län som idag undervisade på Astradskolan i Ljungby.

Information skickas även ut till föräldrar med förhoppning om att även de ska ta sitt ansvar för att förhindra olaglig körning med moped.

– Det kan ju vara så att föräldern tillåtit någon att köra olovligt, till exempel trimmat. Då kan det bli frågan om ”tillåtande till olovlig körning”. Och då kan det ju få konsekvenser även för föräldern, säger Mats Stridh.

- Det var intressant att lyssna. Det var mycket som man undrat över, som togs upp. Till exempel vad det är för straff om man trimmar eller skjutsar, sa några elever på Astradskolan i Ljungby efter undervisningen.

Hanna Mälarborn
nyheter.kronoberg@sr.se