Lång väntan för miljövänlig uppvärmning

Kötiderna för att få ett beslut om bidrag för miljövänligare uppvärmning skiljer sig kraftigt åt i landet, från två veckor till elva månader. Nu ska Boverkets revisorer granska kötiderna.

Bidraget till radhus- och villaägare för installation av vattenburen el uppgår till 30 000 kronor per hushåll.

Boverket och organisationen Villaägarnas riksförbund anser att de långa kötiderna kan leda till att folk istället väntar eller avstår från att genomföra sina åtgärder.