Växjö

Stort söktryck sätter tryck på universitetets ekonomi

Söktrycket till Växjö universitet har i år varit större än vad universitetet räknat med. Och det betyder att man kommer att överskrida det så kallade takbeloppet med 1,2 miljoner kronor.

Takbeloppet är den summa pengar man får av staten för att finansiera all undervisning.

Det här skulle kunna innebära att man under året kommer bedriva undervisning som man inte får betalt för.

Men eftersom Växjö universitet har kunnat spara pengar från föregående år då söktrycket inte varit så högt, kommer de ändå klara av den extra kostnaden på 1,2 miljoner.

Nyheter Kronoberg
nyheter.kronoberg@sr.se