Samarbete för att stärka samiska språket

Gemensamma kursplaner i samiska och duodji, det vill säga samiskt hantverk, i Norge, Sverige och Finland. Det vill sameskolstyrelsen prioritera för att stärka den samiska undervisningen.