Något fler EU-medborgare vill rösta i svenskt EU-val

Antalet EU-medborgare som kan rösta i det svenska EU-parlamentsvalet den 7 juni är något fler än vid EU-valet 2004. Då var det 47.776 personer från ett annat EU-land som kunde rösta på de svenska kandidaterna. I år är motsvarande siffra 48.256, alltså knappt 500 fler.

Det visar en sammanställning från Valmyndigheten som SR International har tagit del av.

Alla EU-medborgare som är folkbokförda i Sverige har haft rätt anmäla sig till den svenska röstlängden, men anmälningstiden gick ut i fredags, den 8 maj.

Av de olika nationaliteterna är det fortfarande finländarna som är flest, men det är också de som har minskat mest, från drygt 17.500 2004 till knappt 15.000 i år.

På andra plats ligger danskarna som ökat med ett par hundra till 8.600, och på tredje plats kommer tyskarna som är den grupp som ökat mest. Drygt 7.900 personer är 1.100 fler än 2004.

Den fjärde största gruppen är brittiska medborgare , som ökat med ett drygt hundratal till strax över 4.600 personer.

Av alla personer som har rösträtt i det svenska EU-valet utgör icke-svenska EU-medborgare knappt 0,7 procent.