Allt fler invånare i Dalarna

Folkmängden i Dalarna fortsatte att öka under årets första kvartal. Den 31 mars bodde det 275 960 personer i länet. Det betyder att folkmängden har ökat med 93 personer sedan årsskiftet. Största ökningen har Borlänge, kraftigaste minskningen finns i Rättvik.

Ökningen kan till största delen tillskrivas den utländska inflyttningen till Borlänge och Falun. Borlängeborna har blivit 139 fler under första kvartalet. Falun har vuxit nästan lika mycket, med 131 invånare.

Ytterligare tre kommuner har plussiffror, det är Mora, Ludvika och Gagnef.

Till Ludvika har inflyttningen varit ganska stor, men kommunen har samtidigt länets största födelseunderskott. Det var 41 fler som dog, än som födde i Ludvika under första kvartalet

I 10 av Dalarnas 15 kommuner har invånarantalet minskat. De stora förlorarna är där Rättvik och Orsa.

Mats Åkergården
mats.akergarden@sr.se