Katthammarsvik

Östersol får förlängd tid

Äldreboendet Östersol i Katthammarsvik på östra Gotland, får förlängd respit fram till den sista december 2010, har regeringen nu beslutat.

Arbetsmiljöverket krävde tidigare att brister vid äldreboendet skulle vara åtgärdade senast den 1 november i år, annars hotade ett vite på sju miljoner kronor.

Men eftersom de anställda vid Östersol och utvecklingsbolaget Nygarn har planer på ett nytt äldreboende i Katthammarsvik, gick Arbetsmiljöverket med på att förlänga tiden för Östersol fram till den sista december 2010, vilket regeringen nu beslutat.