Brännskadevård till Ackis

Landstingen i Uppsala och Östergötland blir rikscentrum för vård av svårt brännskadade patienter, har Rikssjukvårdsnämnden beslutat.

De båda bedöms ha de bästa förutsättningarna både organisatoriskt och forskningsmässigt.

Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm hade hade också ansökt om att få det nationella ansvaret för svåra brännskador, men drog det kortaste strået i bedömningen