Trivsel läker sår

Brännsår på råttor läker snabbare om råttorna tillåts bygga egna bon. Enligt försök gjorda av forskare från Massachusetts i USA gynnar en god miljö läkeprocessen.

Precis som vid andra djurförsök visar detta att stress och dålig social miljö påverkar negativt, men det nya i den här studien är att fysisk hälsa kan påverkas positivt av stimulerande miljö. Resultaten från försöken publiceras i tidskriften PLoS One.

Referens:
Vitalo A, Fricchione J, Casali M, Berdichevsky Y, Hoge EA, et al. (2009) Nest Making and Oxytocin Comparably Promote Wound Healing in Isolation Reared Rats. PLoS ONE 4(5): e5523. doi:10.1371/journal.pone.0005523