Trygghetsboende populärt på Sudret

Många äldre på södra Gotland vill ha ett trygghetsboende i Hemse, som är den nya boendeformen för äldre.

I en skrivelse till kommunstyrelsen påpekas att man med stort intresse följer den av regeringen tillsatta äldreboendedelegationens arbete.

”Vår förhoppning är att Gotlands kommun reserverar mark vid Asarve i anslutning till Hemse vårdcentrum till ett sådant boende”, skriver ansvariga till kommunen.

Brevet är undertecknat av bland andra förra kommunalrådet Eric Carlsson som representerar SPF Treklangen med socknarna i Hemse med omnejd och även av PRO Hemseortens Carola Johansson är inne på samma linje.