Svårt brännskadade vårdas utanför länet

Karolinska universitetssjukhuset blir inte rikscentrum för vård av svårt brännskadade patienter. Det blir i stället Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset i Linköping.

Det har Rikssjukvårdsnämnden beslutat, eftersom de sjukhusen bedöms ha de bästa förutsättningarna både organisatoriskt och forskningsmässigt att ta hand om de svårt brännskadade patienterna. Det rapporterar TT.