Medhelp backar om bonus till sköterskor

Företaget Medhelp drar tillbaka sitt omdiskuterade belöningssystem för sjuksköterskor som klarar av många samtal till sjukvårdsrådgivningen snabbt.

– Vi har tagit till oss kritiken. Även om avsikten med systemet var god så förstår vi att det kan uppfattas negativt och det är därför vi nu tar bort det, säger Geir-Erik Hyvärinen, poduktionschef på Medhelp.

Den interna utvärderingen visar att många sjuksköterskor tycker att belöningssystemet är negativt, eftersom att det är kvantiteten som belönas och inte kvaliteten på själva rådgivningen.

Bonussystemet, som Dagens Nyheter berättade om i morse innebär att de sjuksköterskor som klarar av rådgivningssamtalen på i genomsnitt 3 minuter och 48 sekunder får en bonus på 1 000 kronor i månaden.

Nu kommer det alltså att försvinna och Medhelp ska i slutet av veckan träffa Vårdförbundet för att diskutera om det eventuellt kommer att utgå någon annan typ av kompensation för dem som nu förlorar bonusen.

Det är uppmärksamheten och kritiken från bland annat Vårdförbundet som gör att Medhelp nu väljer att ta bort hela systemet.

– När vi införde bonussystemet så var det för att man skulle belöna de sköterskor som högpresterande och som höll en hög kvalitet. Det hade vi en förhandling om med Vårdförbundet när vi genomförde det med förbehållet att vi skulle göra en utvärdering under resans gång, vilket vi också har gjort. Nu har vi kommit fram till att det här inte är ett optimalt sätt att arbeta på med tanke på den kritik vi har fått, säger Geir-Erik Hyvärinen.

Lotta Myhrén
lotta.myhrén@sr.se