Nordvästskåne

Narkomaner ska få rena sprutor

Även missbrukare i nordvästra Skåne ska i framtiden kunna få rena sprutor och kanyler av sjukvården. Närsjukvårdsberedningen i Region Skåne föreslår att den verksamhet som bedrivs i Lund och Malmö ska spridas också till Helsingborg.

Det är regionen tillsammans med nordvästkommunerna och Landskrona som ser att behovet finns. Helsingborgsregionen har jämförelsevis många tunga missbrukare och hepatit B sprids i en större omfattning än i övriga Skåne.