SÖRMLAND

Facket säger ja till sänkt lön

En majoritet av medlemmarna i fackklubben IF Metall på Scania i Södertälje röstade på onsdagen ja till företagsledningens förslag om förkortad arbetstid med sänkt lön.

Det är ledningen på Scania som tagit initiativ till att personalen ska gå ner till 80 procents arbetstid och få sänkt lön med tio procent under det närmaste halvåret.

På så sätt ska Scania slippa varsla nu när orderingången rasat.

När Metallfacket förra veckan avvisade förslaget om fyra dagars arbetsvecka väckte det kritik från medlemmar som krävde omröstning.

På Scania i Södertälje, där många sörmlänningar jobbar, hade IF Metall på onsdagen en omröstning om företagsledningens förslag. Närmare 90 procent av IF Metalls medlemmar deltog i omröstningen och 60 procent sa ja till fyra dagars arbetsvecka med sänkt lön.

I morgon inleder facket och företagslednignen förhandlingar om hur det nya avtalet om lägre lön och kortare arbetstid ska detaljutformas.

Förslaget om fyradagarsvecka innebär en lönesänkning med 10 procent och ska gälla under de två närmaste kvartalen. Förslaget gäller samtliga personalkategorier, inklusive vd:n Leif Östling.

Förra året bantade Scania personalstyrkan i Sverige med drygt 2 000 visstidsanställda till runt 10 000. Men det räcker inte enligt bolagets ledning.

Bolagets vinst nästan raderades ut under första kvartalet i år och landade på 164 miljoner kronor. Motsvarande kvartal förra året redovisade bolaget en vinst på 3,5 miljarder kronor.

Försäljningen föll med 28 procent till 15,9 miljarder kronor. Orderingången på lastbilar och busschassier rasade med 70 procent och leveranserna föll samtidigt med 41 procent.