Motala

116 skolanställda varslas i Motala

Motala kommun tvingas varsla 116 anställda inom skolområdet om uppsägning. Bakgrunden är ett omfattande sparkrav för att få kommunens ekonomi i balans.

– Det är naturligtvis oerhört trist för de som nu varslas. Men vi måste freda hela verksamheten inom kommunen. Vår målsättning är att lärartätheten i kärnverksamheten inte ska påverkas, säger kommunstyrelsens ordförande Eva Isaksson Ribers (M).

Flera av Motalas företag har den senaste tiden tvingats varsla, nu kommer turen till kommunen. Motala kommun drabbar 116 inom skolan om uppsägning, hälften av de varslade är lärare. Besparingarna sker i både grund- och gymnasieskolan.

Bakgrunden till de stora besparingarna är att elevantalet går ner plus att kommunens skatteunderlag minskar kraftigt. 32 miljoner kronor ska sparas inom skolområdet de närmaste åren.

– Nu börjar vi se konsekvenserna av den borgerliga politiken i vår egen kommun. Det är ett allvarligt problem. Vi kommer inte kunna hålla samma höga kvalitet som tidigare, säger Anders Peterson, andre vice ordförande i bildningsnämnden (S).

Johan Gustafsson
johan.gustafsson@sr.se