Elev fick inte följa med bussen

Efter ett teaterbesök i Örebro fick en elev från en skola i Askersund inte följa med bussen hem. Nu har det ärendet anmälts till Skolinspektionen för granskning.

Det var i samband med hemresan som det uppstod oklarheter och eleven fick inte åka med i bussen.

Skolinspektion vill även ha svar på hur skolan har agerat för att ge den aktuella eleven stöd i skolarbetet.

Enligt anmälan till Skolinspektionen har eleven utsatts för kränkande behandling på skolan.