Helsigborg

Helsingborgs lasarett måste spara 40 miljoner

Arbetstider och scheman för personalen på Helsingborgs lasarett måste bättre anpassas till verksamheten. Det är en av konsultbolaget McKinsey slutsatser i arbetet för att hjälpa sjukhuset att komma tillrätta med sitt stora underskott.

– Egentligen har McKinsey bekräftat det vi kände till. Men ibland behöver man externa konsulter som bekräftar att vi arbetar med processen på rätt sätt, säger Lisbeth Cederwald, sjukhuschef i Helsingborg.

Sjukhuschefen Lisbeth Cederwald anser att McKinseys arbete har varit värt de nästan tio miljoner kronor som det kostat.

Lasarettet i Helsingborg är det sjukhus i regionen som haft det största ekonomiska underskottet och måste egentligen spara 40 miljoner kronor redan i år. Konsulterna konstaterar att personalkostnaderna måste minska bland annat genom att mer anpassa scheman efter verksamheten, öka antalet helgpass och se över veckoarbetstiden för sjuksköterskor. Man betonar också vikten av att patienter förs till rätt avdelning från början.

För att allt detta ska uppnås måste ledarskapet stärkas och läkare i ledande ställning måste bli bättre på ekonomi och förändringsarbete. Men besparingarna görs inte i en handvändning. Sjukhuschefen Lisbeth Cederwald hoppas i år kunna spara mellan 12 och 16 miljoner kronor.