Torsby

Frykenskolan ska smyckas

Statens konstråd har i samarbete med Torsby kommun bjudit in konstnärerna Helena Roos, Göteborg, och Jonas Kjellgren, Torsåker, att parallellt lämna förslag till utsmyckning av ljusgården i Frykenskolan.

Förslagen ska vara inlämnade senast den 8 juni och utsmyckningen ska ha en kostnadsram på 530.000 kronor varav Statens konstråd bidrar med 349.000 kronor.