Dåligt med valmaterial på andra språk inför EU-valet

Med bara 25 dagar kvar till EU-parlamentsvalet är det fortfarande omöjligt att få tag på översatt valmaterial från flera av de politiska partierna.

Trots att åtminstone sju av åtta partier i EU-parlamentet säger sig vara på väg att ta fram valmaterial på andra språk än svenska var det på onsdagsförmiddagen bara Folkpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna som hade ett sådant material tillgängligt på nätet.

Hos Junilstan pågår produktionen som bäst. Antalet översatta språk beror på språkkunnigheten hos medarbetare och vänner, och på datasystemet, säger partiets pressansvarige Björn Jonasson.

Hos Junilstan pågår produktionen som bäst. Antalet översatta språk beror på språkkunnigheten hos medarbetare och vänner, och på datasystemet, säger partiets pressansvarige Björn Jonasson.

- Vi har valt att översätta vårt valmaterial till engelska, franska och spanska. Och sedan har vi också översättningar på gång till arabiska och persiska. Men det är lite svårt att få till det där. Det är svårt att få in det i datorn. Vi har ju anställda här talar arabiska och persiska har vi tagit hjälp av vänner och bekanta, men vi kan inte lova att det blir någonting, säger Björn Jonasson på Junilistan.

När SR International - med mindre än en månad kvar till EU-valet - ringer runt till de politiska partierna för att ta reda på vilket valmaterial man översatt och till vilka språk, är de flesta partier inte färdiga.

Kristdemokraterna översätter ett grundmaterial till sju olika språk, inklusive engelska, franska och spanska - ett arbete som förväntas bli klart under veckan.

Miljöpartiet säger att man ska översätta sitt material till de stora invandrarspråken, men avvaktar kommande helgs partikongress.

Centern höll sin partistämma den gångna helgen, men härom dagen fanns inget beslut alls fattat om översättningar, även om man har lite planer för det nyss tagna valmanifestet. Partiets kommunikationschef är Lena Forsman:

- Det kommer vi nog att översätta till engelska åtminstone. Vi brukar översätta lite kortare texter och lägga på webben eller så. Men vi har inte tagit ställning till det, säger Lena Forsman.

Folkpartiet däremot har varit mer ambitiösa och gjort översättningar till hela 21 språk - de finns utlagda på nätet.

Vänsterpartiets har översatt sina viktigaste paroller på tio olika språk - men de finns än så länge bara tillgängliga som flygblad.

Socialdemokraterna har en snygg men ganska innehållslös broschyr i pdf-format på hemsidan, översatt till flera av de stora invandrarspråken, men inte till somaliska eller till något av de bägge kurdiska språken till exempel.

Nu i veckan blev också Moderaterna klara med sina översättningar till de flesta av de största invandrarspråken. Och det här är ett arbete som görs i vetskapen om att materialet är efterfrågat. Det säger partiets kommunikationschef Per Henriksson.

-Vi har fått väldigt bra respons på de satsningar vi gör. Jag jobbade här i förra valrörelsen och det var många som hörde av sig, säger Per Henriksson.

Vad står det i materialet då? Moderaterna har den matigaste informationen, tre spalter, på två sidor, och med sina sex huvudbudskap och argumenten för dem.

Även Folkpartiet och Vänstern hinner med en snabb genomgång av partiets viktigaste valfrågor på en dryg sida, medan Socialdemokraterna i sitt översatta material koncentrerar sig på sin enskilt viktigaste valfråga: Jobben först.

Eftersom inga personer som är medborgare i länder utanför EU får rösta i EU-valet - till skillnad från kommun- och landstingsvalen - kan man kanske argumentera för att översatt valmaterial är mindre viktigt i det här valet.

Men trots att Folkpartiets kampanjchef Per Hammar tvivlar på att det har någon betydelse anser han att översättningarna är värda att göra:

- I sammanhanget är det en försumbar kostnad att få en sammanfattning av vårt program översatt.

Tror du att det spelar någon roll?

Inte särskilt stor roll. Men det är oerhört viktigt för oss att alla kan ta del av vårt program på sitt eget språk, säger Folkpartiets kampanjchef Per Hammar.