Helsingborg

Rapport föreslår bättre scheman

Arbetstider och scheman för personalen på Helsingborgs lasarett måste bättre anpassas till verksamheten. Det är en av konsultbolaget McKinseys slutsatser i arbetet för att hjälpa sjukhuset att komma till rätta med det stora underskottet.

Lasarettet i Helsingborg är det sjukhus i regionen som haft det största ekonomiska underskottet. Egentligen måste man spara 40 miljoner kronor redan i år. 

Konsulterna konstaterar att personalkostnaderna måste minska bland annat genom att man anpassar scheman efter verksamheten, ökar antalet helgpass och ser över veckoarbetstiden för sjuksköterskor. De betonar också vikten av att patienter förs till rätt avdelning från början.

För att allt detta ska uppnås måste ledarskapet stärkas. Läkare i ledande ställning måste bli bättre på ekonomi och förändringsarbete.

Sjukhuschefen Lisbeth Cederwald hoppas i år kunna spara mellan 12 och 16 miljoner kronor. Hon är nöjd med McKinseys arbete och tycker det är värt de nästan 10 miljoner kronor som det har kostat.
– Man kan säga så här att egentligen har McKinsey bara bekräftat det vi kände till själva, säger hon. Men ibland behöver man externa konsulter som bekräftar att man är på rätt väg.