Malmö

Villaägare får ersättning av Banverket

17 villaägare längs med kontinentalbanan i Malmö får ersättning för bullerstörningar av Banverket. Miljödomstolen i Växjö har avgjort den segslitna tvisten mellan Banverket och villaägarna.

17 villaägare får nu ersättning för bullerstörningar som de utsatts för när banan byggdes om till dubbelspår i slutet av 1990-talet. Ersättningarna varierar mellan 30 000 upp till drygt 300 000 kronor.