Kattstrupeforsen/Ollebacken

Överklagan kan försena vindkraftsutbyggnad

Jämtkrafts tillstånd att bygga en ny kraftledning mellan Kattstrupeforsen och Ollebacken har överklagats.

Kraftledningen är en anslutning till elnätet för en ny vindkraftspark som ska byggas av Ollebacken Energi AB i området. Utan tillstånd från Energimarknadsinspektionen får Jämtkraft inte påbörja det praktiska arbetet med ledningen. Enligt Jämtkraft kan överklagandet innebära kraftiga förseningar för vindkraftsutbyggnaden.