sörmland

Thailändskor riskerar bli utnyttjade

Thailändska kvinnor som kommer till Sverige löper en risk att bli utnyttjade, det hävdar kvinnojourer som Sveriges Radio Sörmland varit i kontakt med. Jourerna känner en stor oro för dessa kvinnor som ofta inte vet vart de ska vända sig om de behöver hjälp.

Nio av tio thailändare som kommer till Sverige är kvinnor och de flesta har anknytning till svenska män som träffat kvinnorna i Thailand.

Anna Vessgren, ordförande för Kvinnojouren Miranda i Katrineholm, berättar om en thailändsk kvinna de har hjälpt från att ha blivit misshandlad av den svenska man hon flyttade till.

– Jag tror att risken för att de här kvinnorna inte får något bra liv när de kommer hit är stor, det är ofta män som vill ha en kvinna under en kort tid och det är vanligt med misshandel och att de blir instängda, menar Anna Vessgren.

Kvinnojourerna i Nyköping, Katrineholm och Strängnäs säger sig alla ha hjälpt thailändska kvinnor, men inte oftare än andra kvinnor.

Inte heller polisens familjevåldsrotel ser någon överrepresentation av thailändska brottsoffer, men de tror att det finns en gråzon, där kvinnor med utomeuropeisk bakgrund har svårt att anmäla eftersom de inte känner till sina rättigheter och kan vara rädda för att inte få stanna kvar i Sverige.

Systerjouren Somaya arbetar särskilt med kvinnor med ursprung i andra länder, och de hjälper kvinnor över hela landet. Enligt Susanne Namaani, verksamhetsledare på Somaya, så kan det vara en förklaring till att inte fler thailändska kvinnor söker hjälp lokalt.

Utsattheten delar de thailändska kvinnorna med kvinnor från många länder, men en sak är speciell, säger Susanne Namaani

– Jag skulle säga att det är särskilt de thailändska kvinnorna som har erfarenheten att männen också har förgripit sig på barnen, menar Susanne Namaani.

Per Thyrén
per.thyren@sr.se