Moraltest: Alex Schulman

Alex Schulman har många gånger kallats Sveriges mest kända bloggare. Han har jobbat som journalist gav i april 2009 ut romanen Skynda att älska, en minnesroman om sin pappa.