Nedgång på Stockholmsbörsen oroar inte

Stockholmsbörsen sjönk i dag rejält, index slutade på minus 2,9 procent. Det är tredje börsdagen i rad som börsen går ner. Analytiker menar fortfarande att botten är nådd och att de senaste dagarnas nedgångar är lite av en reaktion på de kraftiga uppgångarna tidigare i vår.

– Vi har sett en kraftig uppgång på aktiemarknaden under en tid. Det är en uppgång som har varit driven av ett tillfrisknande i den finansiella sektorn. Vi har sett effekter av de åtgärder som har vidtagits för att atbilisera och stärka upp den finansiella sektorn. Det här har marknaden tagit positivt, säger Ronny Jacobsson, aktiechef på Swedbank.

– Vi har också sett en rad värdemätare på ekonomierna förbättras. Det här tillsammans har gett ett positivt stöd till marknaden och vi har snabbt kommit upp i värdering. Företagen hamnar betydligt högre värderingsmässigt nu.

– När det som i dag kommer en liten negativ signal i form av detaljhandelssiffror i USA som var betydligt sämre än förväntat så väljer investerarna att plocka hem vinster och konsolidera situationen.

Dagens kursfall beror alltså bland annat på ny statistik från USA. Detaljhandeln i april visade en nedgång, medan marknaden hade förväntat sig en oförändrad detaljhandel.

Sedan mars har börsen stigit, trenden blev ännu starkare i april. Efter de kraftiga nedgångarna tidigare i vintras har börsen nu återhämtat sig rejält och ligger på samma nivåer som i oktober förra året. Hittills i år har börsen stigit omkring 15 procent. 

Men de senaste dagarna har kurserna backat och Ronny Jakobsson menar att marknaden varit lite väl ivrig.

– När man nu ser att marknaden är på väg att tillfriskna då har riskaptiten i marknaden ökat men det kanske har gått lite väl snabbt. Uppgången har kommit lite väl snabbt. Vi kommer att få vänta på signaler om en mer ihållande mer långsiktig trendförändring vad gäller konjunktursignaler, kanske framåt slutet på det här året.

Ett tag pratade man om att marknaden var väldigt känslig, är det fortfarande samma läge?

– Marknaden är känslig. Vi ska vara medvetna om att vi befinner oss i en kraftfull lågkonjunktur och det gör att marknaden i grunden är känslig. Men det finns väldigt tydliga tecken på att de stimulansåtgärder som är vidtagna har effekt på marknaden. Så att vi har sett början på en återhämtning det kan vi konstatera, säger Ronny Jacobsson.

Catarina Friskman
catarina.friskman@sr.se